Hidroksidi su jedinjenja tipa M(OH)x koja disocijacijom daju hidroksidne jone.[2]

Hidroksid
Naziv po klasifikaciji Hidroksid
Identifikacija
ChemSpider[1] 936 DaY
Jmol-3D slike Slika 1
Svojstva
Molekulska formula OH-
Molarna masa 17,008 g mol-1Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Infobox references

Hidroksidi mogu da budu bazni ili amfoterni.[3]

Pregled hidroksida uredi

Karakter hidroksida zavisi od veze. Ukoliko je jaka jonska veza dobijaju se hidroksidi koji u potpunosti disosuju na jone OH-. Ukoliko je veza više kovalentna hidroksid ima amfoterne osobine.

Reference uredi

  1. Hettne KM, Williams AJ, van Mulligen EM, Kleinjans J, Tkachenko V, Kors JA. (2010). „Automatic vs. manual curation of a multi-source chemical dictionary: the impact on text mining”. J Cheminform 2 (1): 3. DOI:10.1186/1758-2946-2-3. PMID 20331846.  edit
  2. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd izd.). Prentice Hall. ISBN 978-0-13-175553-6. 
  3. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga. 

Literatura uredi

Vanjske veze uredi