Petrografija, grana petrologije koja se bavi opisom, sustavnom klasifikacijom i raširenošću stijena. Za klasifikaciju stijena bitni su parametri: način postanka (eruptivi, metamorfiti, sedimenti), mineralni i kemijski sastav, struktura i oblik pojavljivanja.

Izvor

uredi

Petrografija, Hrvatska enciklopedija