Kristalni habitus

Kristalni habitus u mineralogiji predstavlja karakterističnu morfološku formu kristala. Npr. mineral kvarc se pojavljuje u obliku heksagonskih kristala sa piramidalnim završetcima. Kristalni habitus se pravilno razvija kod minerala koji nemaju prostornih ograničenja prilikom nastajanja i nazivaju se euhedralni. Ako se eksterna forma ne može identifikovati, naziva se anhedralni. Ako je kristalni habitus parcijalno razvijen, naziva se subhedralni. Habitus i način na koji se minerali pojavljuju mogu poslužiti za identifikaciju. Pojedinačni kristali mogu se opisati kao:

  • acikularni (igličasti)
  • kapilarni (vlakansti)
  • pločasti (tabularni)
  • prizmatični