Sabinjani (latinski Sabini, jednina Sabinus) su bili italsko pleme koje je živjelo u drevnoj Italiji, nastanjujući Lacij prije osnivanja Rima. Njihov jezik je pripadao sabeličkoj podgrupi italskih jezika te pokazuje sličnosti s oskanskim i umbrijskim. Nauka je otkrila bogate međusobne odnose između Rimljana i Sabinjana, pogotovo na polju religije i mitologije. Mnoga sabinska božanstva i kultovi su se razvili u Rimu, a mnogi dijelovi Rima (kao Kvirinal) su nekada bili sabinjanska središta.

Otmica Sabinjanki, Giambologna

Latinski govornici su prvotnu teritoriju Sabinjana - a koja danas pokriva Lazio, Umbriju i Abruzzo - nazivali Sabinium. Ime drevnog plemena je očuvanu i u italijanskom nazivu Sabina. On označava dio modernog Lazija koji se nalazi sjeveroistočno od Rima oko Rietija. Poznat je kao turističko odredište zbog srednjovekovnih građevina, kao i po proizvodnji maslinovog ulja.

Znameniti Sabinjani uredi

Povezano uredi