Tit Tacije

Tit Tacije (Titus Tatius) (u. 748. pne.) bio je prema starorimskoj tradiciji, sabinjanski kralj grada Curesa, koji je nakon otmice Sabinjanki, napao Rim i osvojio Kapitol zahvaljujući izdaji Tarpeje. Međutim, Sabinjanke su u posljednji trenutak nagovorile Romula i Tita da se pomire te zajedno vladaju nad oba grada. Rim je tako očuvao svoje ime, ali su se kao zajednica zvali Quirites; Sabinjani su postali dio rimskih plemena i kurija. Ovaj je aranžman trajao pet godina, a završio kada je Tacije pet godina kasnije pao kao žrtva ubistva u Laviniju, te je Romul ostao vladati sam. Tacije je zbog toga ne računa u tradicionalnih "Sedam kraljeva Rima".

Jacques-Louis David: Intervencija Sabinjanki, slika na kojoj je Tit Tacije prikazan na lijevoj strani.