Popis slovenskih pisaca

Popis slovenski pisaca:

Rukopisi 10./15. stoljećeUredi

 • Brižinski spomeniki
 • Celovški rokopis
 • Stiški rokopis
 • Starogorski rokopis
 • Čedadski rokopis
 • Videnski rokopis
 • Škofjeloški rokopis
 • Turjaški rokopis

16. stoljećeUredi

17. stoljećeUredi

18. stoljećeUredi

19. stoljećeUredi

20. stoljećeUredi

 • France Bevk (1890–1970)
 • Janez Jalen (1891–1966)
 • Danilo Lokar (1892–1989)
 • Juš Kozak (1892–1964)
 • Janko Glazer (1893–1975)
 • Igo Gruden (1893–1948)
 • Prežihov Voranc (1893–1950)
 • Josip Vidmar (1895–1992)
 • Ciril Drekonja (1896–1944)
 • Anton Podbevšek (1898–1981)
 • Louis Adamič (1898–1951)
 • Tone Seliškar (1900–1969)
 • Miran Jarc (1900–1942)
 • Slavko Grum (1901–1949)
 • Karlo Kocjančič (1901–1970)
 • Anton Vodnik (1901–1965)
 • Milka Hartman (1902–1997)
 • Vladimir Bartol (1903–1967)
 • Srečko Kosovel (1904–1926)
 • Edvard Kocbek (1904–1981)
 • Bogomir Magajna (1904–1963)
 • Mile Klopčič (1905–1984)
 • Bratko Kreft (1905–1996)
 • Božo Vodušek (1905–1978)
 • Tone Čufar (1905–1942)
 • Anton Ingolič (1907–1992)
 • Miško Kranjec (1908–1983)
 • Pavla Rovan (1908–1999)
 • Mirko Javornik (1909–1986)
 • Ciril Kosmač (1910–1980)
 • Ljubka Šorli (1910–1993)
 • Filip Kumbatovič Kalan (1910–1989)
 • Jože Udovič (1912–1986)
 • Mira Mihelič (1912–1985)
 • Matej Bor (1913–1993)
 • Igor Torkar (1913–2004)
 • Boris Pahor (1913)
 • Vitomil Zupan (1914–1987)
 • Cene Vipotnik (1914–1972)
 • Fran Žižek (1914–2008)
 • Branka Jurca (1914–1999)
 • Mimi Malenšek (1919–2012)
 • Niko Košir (1919–2000)
 • Jože Javoršek (1920–1990)
 • Zdenka Žebre (1920)
 • France Balantič (1921–1943)
 • Janko Messner (1921–2011)
 • Zorko Simčič (1921)
 • Karel Destovnik – Kajuh (1922–1944)
 • Ela Peroci (1922–2001)
 • Ivan Hribovšek (1923–1945)
 • Lojze Grozde (1923–1943)
 • Ivan Minatti (1924–2012)
 • Ivan Korošec (1924–2015)
 • Alojz Rebula (1924–2018)
 • Nada Gaborovič (1924–2006)
 • Andrej Hieng (1925–2000)
 • Ciril Zlobec (1925–2018)
 • Lojze Krakar (1926–1995)
 • Tone Pavček (1928–2011)
 • Miha Remec (1928–2020)
 • Lojze Kovačič (1928–2004)
 • Zora Tavčar (1928)
 • Primož Kozak (1929 –1981)
 • Janez Menart (1929–2004)
 • Dominik Smole (1929–1992)
 • Dane Zajc (1929–2005)
 • Vid Pečjak (1929–2016)
 • Saša Vuga (1930–2016)
 • Gregor Strniša (1930–1987)
 • Marjan Rožanc (1930–1990)
 • Miloš Mikeln (1930–2014)
 • Neža Maurer (1930)
 • Kajetan Kovič (1931–2014)
 • Pavle Zidar (1932–1992)
 • Peter Božič (1932–2009)
 • Vladimir Kavčič (1932–2014)
 • Berta Golob (1932)
 • Veno Taufer (1933)
 • Alenka Goljevšček Kermauner (1933)
 • Saša Vegri (1934–2011)
 • Rudi Šeligo (1935–2004)
 • Miroslav Košuta (1936)
 • Andrej Kokot (1936–2012)
 • Viljem Černo (1937–2017)
 • Florjan Lipuš (1937)
 • Lenčka Kupper (1938)
 • Lado Kralj (1938)
 • Marijan Kramberger (1938–2015)
 • Svetlana Makarovič (1939)
 • Gustav Januš (1939)
 • Niko Grafenauer (1940)
 • Tone Partljič (1940)
 • Irena Žerjal (1940)
 • Tomaž Šalamun (1941–2014)
 • Miha Mate (1942–2006)
 • Janko Prunk (1942)
 • Andrej Capuder (1942–2018)
 • Marko Kravos (1943)
 • Bogdan Novak (1944)
 • Franček Rudolf (1944)
 • Mili Hrobat (1944)
 • Zoran Hočevar (1944)
 • Mate Dolenc (1945)
 • Iztok Geister (1945)
 • Matjaž Dolenc (1945)
 • Andrej Zlatko Brvar (1945)
 • Slavko Pregl (1945)
 • Josip Osti (1945)
 • Milan Dekleva (1946)
 • Tomaž Ogris (1946)
 • Vitan Mal (1946)
 • Dimitrij Rupel (1946)
 • Berta Bojetu (1946–1997)
 • Maruša Krese (1947–2013)
 • Ivo Svetina (1948)
 • Franc Černigoj (1948)
 • Drago Jančar (1948)
 • Janez J. Švajncer (1948)
 • Miha Avanzo (1949)
 • Milan Jesih (1950)
 • Uroš Kalčič (1951–2020)
 • Bina Štampe Žmavc (1951)
 • Branko Gradišnik (1951)
 • Dušan Lipovec (1952–2005)
 • Boris A. Novak (1953)
 • Majda Artač Sturman (1953)
 • Vladimir Memon (1953–1980)
 • Franc Merkač (1954)
 • Aksinja Kermauner (1956)
 • Jani Oswald (1957)
 • Vlado Žabot (1958)
 • Igor Karlovšek (1958)
 • Marjana Moškrič (1958)
 • Janko Ferk (1958)
 • Brane Mozetič (1958)
 • Feri Lainšček (1959)
 • Cvetka Bevc (1960)
 • Aleš Debeljak (1961–2016)
 • Maja Vidmar (1961)
 • Iztok Mlakar (1961)
 • Miha Mazzini (1961)
 • Maja Haderlap (1961)
 • Jani Virk (1962)
 • Janja Vidmar (1962)
 • Borut Gombač (1962)
 • Igor Škamperle (1962)
 • Andrej Blatnik (1963)
 • Suzana Tratnik (1963)
 • Lela B. Njatin (1963)
 • Mojca Kumerdej (1964)
 • Cvetka Lipuš (1966)
 • Niko Kupper (1966)
 • Brane Senegačnik (1966)
 • Andrej E. Skubic (1967)
 • Dušan Čater (1968)
 • Sabina Hvastija (1968)
 • Rezka Kanzian (1969)
 • Sebastijan Pregelj (1970)
 • Irena Kazazić (1972)
 • Jurij Hudolin (1973)
 • Matej Krajnc (1975)
 • Jana Bauer (1975)
 • Žiga Gombač (1976)
 • Alja Adam (1976)
 • Gabriela Babnik (1979)
 • Goran Vojnović (1980)
 • Vesna Lemaić (1981)
 • Nataša Kramberger (1983)
 • Nejc Gazvoda (1985)
 • Jasmin B. Frelih (1986)

21. stoljećeUredi

 • Klara Filipič (1988)