Para (fizika)

Para je gasovito stanje materije koje su u normalnim uslovima (na sobnoj temperaturi) ili krutina ili kapljevina. Para nastaje isparavanjem.[1] U fizici je para naziv za plin ispod kritične temperature, pa ga je moguće ukapljiti ili kondenzirati porastom pritiska.

Fazni dijagram ovisnosti agregatnog stanja o temperaturi i tlaku

IzvoriUredi