Olenekij (isto tako poznat kao Yongningzhenij) je faza epohe ranog trijasa . On pokriva vrijeme između 249,7 ± 0,7 Ma i 245 ± 0,7 Ma (miliona godina). Definiraju ga najdonji nalazi amonita Hedenstroemia ili Meekoceras gracilitatis te konodonata Neospathodus waageni. Kraj mu definiraju najdonje pojave rodova Japonites, Paradanubites i Paracrochordiceras; kao i konodonta Chiosella timorensis. Arhosauri su grupa dijapsidski reptila koje su evoluirale iz arhosauriformskih predaka tokom olenekija.

Olenekijska fauna uredi

V. također uredi

Literatura uredi

Trijaski period
Donji trijas Srednji trijas Gornji trijas
Induan Olenekij Anizik Ladinik Karnik Norik Ret