Induan (isto tako poznat kao Feixianguanij) je prva faunalna faza epohe ranog trijasa. Ona pokriva vrijeme između 251 ± 0,4 Ma i 249,7 ± 0,7 Ma (miliona godina). Ova faza je slijedila masovno izumiranje kasnog permijskog perioda.

Fauna uredi

Literatura uredi

Trijaski period
Donji trijas Srednji trijas Gornji trijas
Induan Olenekij Anizik Ladinik Karnik Norik Ret