Kasni trijas (isto tako poznat kao gornji trijas ili Keuper) je treća i posljednja epoha trijaskog perioda. Pokriva vrijeme između 228 ± 2 Ma i 199,6 ± 0,6 Ma (miliona godina). Kasnij trijas se dijeli na faunalne faze karnij, norij i rhaecij.

Literatura uredi

Trijaski period
Donji trijas Srednji trijas Gornji trijas
Induan Olenekij Anizik Ladinik Karnik Norik Ret