Monokalcijum fosfat

Monokalcijum fosfat je hemijsko jedinjenje sa formulom Ca(H2PO4)2. On se obično nalazi kao monohidrat, Ca(H2PO4)2·H2O.

Monokalcijum fosfat
IUPAC ime
Drugi nazivi Kiseli kalcijum fosfat
kalcijum kiseli fosfat
Kalcijum bifosfat
Monobazični kalcijum fosfat
Monokalcijum ortofosfat
Kalcijum diortofosfat
Fosforna kiselina, kalcijumova so (2:1)
Identifikacija
PubChem[1][2] 24454
Jmol-3D slike Slika 1
Svojstva
Molekulska formula CaH4P2O8
Molarna masa 234.05 g/mol
Agregatno stanje beli prah
Gustina 2.22 g/cm3
Tačka topljenja

109 °C

Tačka ključanja

203 °C (razlaže se)

Rastvorljivost u vodi 2 g/100 mL
Opasnost
EU-indeks Nije na listi
NFPA 704
0
1
0
 
Tačka paljenja Nije zapaljiv
Srodna jedinjenja
Drugi anjoni Kalcijum pirofosfat
Drugi katjoni Magnezijum fosfat
Dikalcijum fosfat
Trikalcijum fosfat
Stroncijum fosfat

 DaY (šta je ovo?)   (verifikuj)

Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Infobox references

Upotreba uredi

Đubrivo uredi

Fosfor je esencijalni nutrijent i stoga je uobičajeni sastojak poljoprivrednih đubriva. Trikalcijum fosfat Ca3(PO4)2, koji je glavna komponenta fosfatnih stena kao što su fosforit,[3] apatit, i drugih fosfatnih minerala, je suviše nerastvoran da bi bio efikasan. Iz tog razloga se konvertuje u rastvorniji monokalcijum fosfat, generalno koristeći sumpornu kiselinu H2SO4. Proizvod se hidratiše da bi se pretvorio kalcijum sulfat u dihidratni gips koji se prodaje kao superfosfat kreča. Alternativno fosfatne stene se mogu tretirati sa fosfornom kiselinom da se proizvede čistija forma monokalcijum fosfata koja se podaje kao trostruki fosfat.

Superfosfat uredi

Superfosfat je đubrivo koje se proizvodi dejstvom koncentrovane sumporne kiseline na prah fosfatne stene.[4]

Ca3(PO4)2(s) + 2 H2SO4(aq) → 2 CaSO4(aq) + Ca(H2PO4)2(aq)

Trostruki superfosfat uredi

Trostruki superfosfat je đubrivo proizvedeno dejstvom koncentrovane fosforne kiseline na samlevenu fosfatnu stenu.[4]

Ca3(PO4)2(s) + 4 H3PO4(aq) → 3 Ca 2+(aq) + 6 H2PO41-(aq) → 3 Ca(H2PO4)2(aq)

Aktivni sastojak proizvoda, monokalcijum fosfat, je identičan sa superfosfatom, ali bez prisustva kalcijum sulfata koji se formira primenom sumporne kiseline. Sadržaj fosfora u trostrukom superfosfatu (17 - 23% P; 44 do 52% P2O5) je stoga veći nego u superfosfatu (7 - 9.5% P; 16 to 22% P2O5). Trostruki superfosfat je bio najrasprostranjenije fosfatno đubrivo do 1960-ih, kad je amonijum fosfat zadobio popularnost.

Reference uredi

  1. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH (2010). „PubChem as a public resource for drug discovery.”. Drug Discov Today 15 (23-24): 1052-7. DOI:10.1016/j.drudis.2010.10.003. PMID 20970519.  edit
  2. Evan E. Bolton, Yanli Wang, Paul A. Thiessen, Stephen H. Bryant (2008). „Chapter 12 PubChem: Integrated Platform of Small Molecules and Biological Activities”. Annual Reports in Computational Chemistry 4: 217-241. DOI:10.1016/S1574-1400(08)00012-1. 
  3. „Phosphate Rock”. Mineral Information Institute. Pristupljeno 8. 7. 2009. 
  4. 4,0 4,1 McMurry, John; Fay, Robert C. (2004). Chemistry (4 izd.). Prentice Hall. str. 841–2.