Milan Grlović

Milan Grlović, (Križevci, 10. listopada 1852. - Zagreb, 9. lipnja 1915.) hrvatski novinar, publicist, prevoditelj, kritičar i književnik. U Križevcima je pohađao pučku školu, u Varaždinu gimnaziju. U Pragu i Beču studirao je pravo. Za studija u Beču uređivao je zabavnik hrvatske omladine Velebit. U Zagrebu je vlastitim sredstvima izdavao i uređivao prvi hrvatski informativni list Hrvatski svjetozor (1877.g.-1878.g.) u kojem je iznio potrebu osnivanja profesionalnog društva radi poboljšanja socijalnog položaja i neovisnosti novinara. Pisao je za listove Vienac, Obzor, Hrvatski svjetozor, Smotra, Prijatelj naroda, Agramer Tagblatt, Ljetopis, Prosvjeta, Nada, Hrvatsko pravo, Hrvatska, Savremenik, Ustavnost, Narodne novine, a osim Velebita i Hrvatskog svjetozora uređivao je Pozor, Smotru, Prijatelj naroda, Ljetopis, Narodne novine. Pripada među utemeljitelje Društva hrvatskih književnika. Osnovao je i bio prvi predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Osnovao je i prvu hrvatsku informativnu agenciju. Njegovo ime nosi priznanje koje Hrvatsko novinarsko društvo dodjeljuje zaslužnim novinarima.[1] Pisao je kazališne, glazbene i književne kritike, pjesme, feljtone, novele, putopise; napisao je roman Prometej te vodio dnevnik. Objavio je Album zaslužnih Hrvata 19. stoljeća. Sastavio je pregled tiska za 1894.g. Bavio se prevođenjem s njemačkog, talijanskog i engleskog jezika.

IzvoriUredi

  1. Milan Grlović. //Proleksis enciklopedija : prva hrvatska opća i nacionalna online enciklopedija. URL: https://enciklopedija.carnet.hr/natuknica.aspx?ID=29687&upit=grlović&tip= (20. svibnja 2012.), http://proleksis.lzmk.hr/24595/ (9. lipnja 2014.)
  2. Horvat, J. Povijest novinstva Hrvatske 1771-1939. Zagreb: Golden marketing ; Tehnička knjiga, 2003.
  3. Novak, B. Hrvatsko novinarstvo u 20.stoljeću . Zagreb: Golden marketing ; Tehnička knjiga, 2005.
  4. Novak, B. O ulozi važnosti Hine u hrvatskome medijskom prostoru.//Medijska istraživanja. 12,.1( 2006), str. 117-121. URL: http://www.mediaresearch.cro.net/clanak.aspx?l=hr&id=280 (20.5.12.)
  5. Katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. URL: http://katalog.nsk.hr/ (2.6.12.)
  6. Novosel, S. 153. Rođendan Milana Grlovića. Dostupno na URL: http://www.krizevci.info/index.php?option=com_content&task=view&id=666 (2.6.12.)
  7. Petešić, Ć. Milan Grlović : prvi predsjednik hrvatskog novinarskog društva. Zagreb : Hrvatsko novinarsko društvo ; Križevci : Ogranak Matice hrvatske, 1992.
  8. Pravilnik o dodjeli priznanja zaslužnim novinarima Milan Grlović. Dostupno na URL: http://www.hnd.hr/hr/dokumenti/ (20.5.12.)

Vanjske vezeUredi

  • Križevci.info Sergej Novosel: 153. rođendan Milana Grlovića
  • Matica hrvatska Žiril Petešić: Milan Grlović - prvi predsjednik Hrvatskoga novinarskog društva, izdavač: Matica hrvatska Križevci i Hrvatsko novinarsko društvo Zagreb, Križevci i Zagreb, 1992.