Novela je kratko prozno djelo sažete radnje čija fabula govori o isječku iz nečijega života te najčešće sadrži samo jedan događaj i nekoliko likova. Njezina se radnja događa u kratkom vremenskom isječku i na ograničenom prostoru i najčešće prikazuje psihološko stanje glavnog lika.

Nastaje početkom renesanse paralelno s romanom u vrijeme sekularizacije i desakralizacije književnosti.

Prvim se novelama smatraju one iz Dekamerona talijanskoga pisca Giovannija Boccaccia. Najpoznatiji novelisti su Antun Pavlovič Čehov i Gi de Mopasan.

Kratka novela se često naziva noveleta.