Lugal-Anne-Mundu

Lugal-Anne-Mundu je bio najvažniji vladar u historiji grada-države Adaba u drevnom Sumeru. Sumerski natpisi govore kako je osvojio cijelu Mezopotamiju, od Perzijskog zaljeva do Zagrosa i Elama. Njegova država, koji neki historičari opisuju kao prvi imperij u pisanoj historiji, raspala se nakon njegove smrti.

Navodi se kako je vladao 90 godina (cca. 25. vijek pne.).

V. takođerUredi

IzvoriUredi

Prethodi:
nepoznati kralj Ura
Kralj Sumera
cca. 25. vijek pne.
Slijedi:
Anbu od Marija
Prethodi:
(nepoznat)
Ensi od Adaba
cca. 25. vijek pne.
Slijedi:
(nepoznat)


Sumerski vladari  
Alulim | Alalngar | En-men-lu-ana | En-men-gal-ana | Dumuzid Pastir | En-sipad-zid-ana | Emmeduranki | Ubara-Tutu | Ngushur | Kullassina-bel | Nangishlishma | En-tarah-ana | Babum | Puannum | Kalibum | Kalumum | Zuqaqip | Atab | Mashda | Arwium | Balih | En-me-nuna | Melem-Kish | Barsal-nuna | Zamug | Tizqar | Ilku | Iltasadum | Mesh-ki-ang-gasher | Dumuzid Ribar | Ur-Nungal | Udul-kalama | La-ba'shum | Mesannepada | Kubaba | Ur-Zababa | Elulu | Eannatum | En-anna-tum I | Tirigan | Puzer-Mama