Hrvoje Iveković

Hrvoje Iveković (1901. - 1991.), hrvatski kemičar, rektor Sveučilišta u Zagrebu i redovni član HAZU.

Na njegovu inicijativu 1945. osnovan je Farmaceutski fakultet u Zagrebu, a Iveković je redoviti profesor opće i anorganske kemije do odlaska u mirovinu 1971. godine. Od 1954. do 1956. bio je rektor Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik je Hrvatskoga kemijskog društva od 1962. do 1963. Od 1968. do 1970. predsjednik Matice hrvatske.