Grb Njemačke je crni orao na žutoj (zlatnoj) pozadini, sa crvenim kljunom i kandžama. Boje na grbu odgovaraju onima na zastavi Njemačke.

Grb Njemačke
Grb Njemačke u doba Hitlera

Orao je stari germanski simbol, povezan sa bogom Odinom. Predstavljao je pored toga i nepobjedivost, a u takvom obliku upoznali su ga i Rimljani.

Povijest uredi

Prvi spomen orla vezuje se uz Karla Velikog, a postoje informacije da je crni orao na zlatnoj podlozi bio carski simbol. Ovaj grb je zadržan u Svetom Rimskom Carstvu, sa više varijanti, a glavna je promjena bila dodavanje krune, skripta i šara. Ovog carskog orla koristila je i Pruska u određenom obliku, a bio je i grb Njemačkog Carstva od 1871. do 1918.

Nakon Prvog svjetskog rata, Weimarska Republika usvojiti će sadašnji oblik. Godine 1935. Hitler će izmjeniti grb. Izmjenit će ga u orla nacističke stranke (dodavši kandžama hrastov vijenac unutar kojega je kukasti križ.

Poslije Drugog svjetskog rata, zapadni dio koristit će savezni grb, zapravo sadašnji. On se koristi i poslije reunifikacije Njemačke.

Grb danas uredi

Orao se nalazi na zastavama federalnih institucija, predsjednika, listova federalnih organa poput zaglavlja službenih dokumenata i slično. Jedan neobično debeljuškast krasi zgradu Bundenstaga.