Geografija Vojvodine

Vojvodina se sastoji iz tri veće geografska regiona koje presecaju veće reke Tisa i Dunav: Vojvodina je autonomna pokrajina Republike Srbije i prostire se na 21.500 km² (24,3% Srbije). Nalazi u Panonskoj niziji, region u srednjoj Evropi. Graniči se na severu sa Mađarskom, na istoku sa Rumunijom, na zapadu sa Hrvatskom i na jugozapadu sa Bosnom i Hercegovinom (Republikom Srpskom). Južna granica Vojvodine je administrativna granica prema centralnoj Srbiji, koju većim delom čine reke Dunav i Sava.

Mapa geografskih regija Vojvodine
Mapa geografskih regija i gradova Vojvodine

Geografske regije VojvodineUredi

  • Banat je region koji se prostire preko tri države, preko Srbije (Vojvodina), Rumunije i manjim delom preko Mađarske. Ono što graniči Banat od ostalih regiona Vojvodine je reka Tisa na zapadu - od Bačke, reka Dunav: na zapadu - od Srema i na jugu - od Pomoravlja (u centralnoj Srbiji). Reljef Banata je pretežno ravničarski, kao i Deliblatska peščara na jugozapadu i Vršačke planine na jugoistoku Banata, na granici sa Rumunijom.
  • Bačka je region između Mađarske (sever Bačke) i Srbije (jug Bačke). Granice Bačke je reka Tisa na istoku - od Banata, reka Dunav: na jugu - od Srema, na zapadu sa Baranjom i Slavonijom (regije u Hrvatskoj). Reljef Bačke je uglavnom ravničarski, sa obradivim zemljištem. Uz reku Dunav se nalaze mnogobrojne močvare i šume. Na jugoistoku regiona, na ušću reka Dunava i Tise, nalazi se Titelski breg, mali breg sa nadmorskom visinom od 152 m.
  • Srem, region između Srbije (na istoku) i Hrvatske (na zapadu). Granice Srema je reka Dunav, na severu sa Bačkom i na istoku sa Banatom, kao i Mačva i Šumadija, koje se nalaze na jugu preko reke Save u centralnoj Srbiji. Reljefom dominira planina Fruška gora (jedini nacionalni park u Vojvodini), sa najvišim vrhom od 548 m. Južni deo Srema ili posavina je pretežno ravničarski.

HidrografijaUredi

 
Kanal Savino Selo-Novi Sad kod naselja Rumenke

Najvažnija reka u Vojvodini, a i Srbiji i celom regionu je Dunav. Pored Dunava, važne su i njene pritoke Sava (206 km) i Tisa (168 km), i manje reke kao što su Bosut (u Sremu), Begej i Tamiš (u Banatu). Za navodnjavanje useva tokom decenija je prokopan sistem kanala u srednjem i južnom Banatu, kao i srednjoj i južnoj Bačkoj, kanal Dunav-Tisa-Dunav sa sveukupnom dužinom od 930 km. Ostale manje rečice u Vojvodini su: Karaš, Zlatica, Nera, Krivaja, Čik, Mostonga i Plazović. Veća jezera: Palić, Ludaško jezero, Ledinačko jezero i Obedska bara.

Vidi jošUredi

Eksterni linkoviUredi