Galenit je prirodni mineral kemijske formule PbS, dakle, olovni sulfid. Predstavlja najvažniji izvor olova. Uglavnom se dobija iz nalazišta u vapnencu, kakvih ima u SAD-u, zapadnoj Europi, Australiji i Čileu. Ekonomskoj isplativosti nekih nalazišta pridonosi i prisustvo srebra.

Galenit

Općenito
Kategorijasulfidi
Kemijska formulaPbS
Identifikacija
Bojaolovno siva, srebrnasta
Kristalni habituskocka i oktaedar
Sjajmetalni
Ogrebolovno siv

Galenit se najčešće javlja u obliku savršene kocke, a često je i zajedno s drugim mineralima, primjerice, kvarcom ili piritom. Cijepa se po stranama kocke zbog rasporeda atoma olova i sumpora u kristalnoj rešetci. Pri lomljenju, površina kristala sastoji se od mnogo sitnih "stepenica". Sjaj galenita je sličan sjaju metalnog olova, a često je i srebranaste boje, dok mu je prah olovnosiv.

Izvori uredi

  • Sims, R. F. i suradnici, 1989. Stijene i minerali. Vuk Karadžić, Beograd
  • Grupa autora, 2003. Atlas fosila i minerala. Kreativni centar, Beograd