Ovo je glavno značenje pojma Sjaj. Za druga značenja, v. Magnituda (astronomija).

Sjaj nekog materijala odražava se u načinu na koji svjetlost djeluje na njegovu površinu.

U mineralogiji sjaj može biti važno svojstvo u identifikaciji minerala, pa tako imamo:

 • metalni sjaj - jako reflektivan kao u metala, npr. galenita
 • polumetalni sjaj - malo manje metalan, kao što ga ima npr. magnetit
 • dijamantan sjaj - izrazito blještav, pr. dijamant
 • staklast sjaj - sjaj slomljenog stakla, nrp. kvarc
 • biserni sjaj - nježan odsjaj kod uslojenih minerala, npr. talk
 • svilenkast sjaj - nježni sjaj vlaknastih minerala, npr. gips
 • voštan sjaj - npr. kod ortoklasa
 • smolast sjaj
 • mastan sjaj - npr. kod sumpora
 • mutan sjaj
 • zemljast sjaj - npr. bubrežasti varijetet hematita