Etana je bio drevni, legendarni sumerski kralja grada Kiša, odnosno jedan od kraljeva koji je, prema Sumerskom popisu kraljeva, jedan od kraljeva koji su vladali nakon Potopa. Navodi se kao nasljednik "Arwiuma, sina Mashdinog", te kao kralj Kiša. Popis također navodi da je Etana "pastir, koji se uzdigao na nebo i konsolidirao sve strane zemlje", te navodi da je vladao 1560 godina (neke kopije navode 635) prije nego što ga je naslijedio Balih, za koga se govori da je vladao 400 godina.

Mit o EtaniUredi

Babilonska legenda navodi kako je Etana bio očajan u namjeri da dobije dijete. Jednog dana je spasio orla od gladi, te ga je on podigao u nebo kako bi mogao pronaći drvo rađanja. To je dovelo do rođenja sina Baliha.

Detaljna verzija legende opisuje stablo s orlovim gnijezdom na vrhu i gujom u podnožju. I guja i orao su Utuu (bogu sunca) obećali da će se dobro ponašati jedno prema drugom, i dijeliti hranu sa svojom djecom.

Ali jednog dana je orao pojeo gujinu djecu. Guja se vratila i počela plakati. Utu joj rekao da se sakrije u trbuhu mrtvog ika. Kada se orao spustio kako bi pojeo bika, guja ga je zaskočila, zarobila i bacila u jamu gdje je treao umrijeti od gladi i žeđi. Utu je potom poslao čovjeka Etanu da spasi orla. Etana je spasio orla, ali ga upitao da nađe drvo rađanja, kako bi dobio sina. Orao je Etanu doveo na nebo do boga Anua, ali se Etana uplašio i sišao na zemlju. Tek u drugom pokušaju je uspio pronaći drvo rađanja i tako dobiti sina Baliha.

Dosada su pronađene tri verzije na različitim jezicima. Starobabilonska verzija potječe iz Suse i Tell Harmala. Srednjoasirska verzija potječe iz Assura. Standardna verzija je iz Ninive (Dalley 189).

V. takođerUredi

Eksterni linkoviUredi

Prethodi:
Arwium
Kralj Sumera
Ensi od Kiša

rani 3. milenijum pne. ili legenda
Slijedi:
Balih


Sumerski vladari  
Alulim | Alalngar | En-men-lu-ana | En-men-gal-ana | Dumuzid Pastir | En-sipad-zid-ana | Emmeduranki | Ubara-Tutu | Ngushur | Kullassina-bel | Nangishlishma | En-tarah-ana | Babum | Puannum | Kalibum | Kalumum | Zuqaqip | Atab | Mashda | Arwium | Balih | En-me-nuna | Melem-Kish | Barsal-nuna | Zamug | Tizqar | Ilku | Iltasadum | Mesh-ki-ang-gasher | Dumuzid Ribar | Ur-Nungal | Udul-kalama | La-ba'shum | Mesannepada | Kubaba | Ur-Zababa | Elulu | Eannatum | En-anna-tum I | Tirigan | Puzer-Mama