Era (geologija)

Geološka era je jedinica geološkog vremena na temelju koje se fanerozojski Eon dijeli na tri manja perioda. Paleozoik, mezozoik i kenozoik predstavljaju tri glavna stadija u razvoju fosilnih tragova. Te ere su razdvojenje međama katastrofalnog izumiranja - P-T međom između paleozoika i mezozoika te K-T međom između mezozoika i kenozoika. Postoje dokazi da je katastrofalni udar meteora igrao ulogu u određivanju granica između era.

Had, arhej i proterozoik čine neformalne prakambrijske ere. One pokrivaju četiri milijarde godina u historiji Zemlje prije nastanka tvrdoljušturnih životinja.

Era Period (Ma = miliona godina)
Kenozoik 66 Ma do današnjeg dana
Mezozoik 252 Ma – 66 Ma
Paleozoik 542 Ma – 252 Ma
Prakambrij 4.54 Ga – 542 Ma