Paleogenski period je jedinica geološkog vremena koje je počelo prije 65 i završilo prije 23 miliona godina. Period je trajao 42 miliona godina, i postao poznat kao vrijeme u kome su sisavci evoluirali od malih, jednostavnih oblika u različite životinje nakon masovnog izumiranja koje je bilo završilo prethodni period krede. Neki od tih životinja će evoluirati u krupne oblike koji će dominirati kopnom, dok će drugi postati sposobni živjeti u oceanima, specifičnim kopnenim staništima te čak i letjeti. Ptice su prilično evoluirale tokom perioda mijenjajući se u oblik nalik na sadašnje. Većina ostalih grana života na Zemlji su ostali relativno neizmijenjeni u odnosu na ptice i sisavce tokom ovog perioda. Manji broj pomaka kontinenata se također dogodio u ovom periodu. Klima se ponešto ohladila za vrijeme paleogena a unutrašnja mora povukla iz Sjeverne Amerike tokom perioda.

Ovaj period se sastoji od epoha paleocena, eocena i oligocena. Paleogenu prethodi period krede te ga slijedi epoha miocena u periodu neogena. Izrazi 'paleogenski sistem' i 'sistem donjeg tercijara' su također bili korišteni kako bi opisali 'Paleogenski period'. Ponešto zbunjujuća terminologija je izgleda nastala zbog suočavanja s finim granularitetom perioda i sve više informacija. Dijeleći tercijarsku eru u dva 'perioda' umjesto 7 'epoha', periodi su trajanjem bliži 'periodima' mezozojske i paleozojske ere.

Kenozojska era
Paleogen Neogen
Tercijarska pod-era
Paleogenski period
Paleocenska epoha Eocenska epoha Oligocenska epoha
Dan Seland Tanet Ipres Lutet Barton Priabon Rupel Hat