Selandij je stadij u sredini paleocenske epohe. Pokriva vrijeme od prije 61,7 ± 0,2 Ma do prije 58,7 ± 0,2 Ma (miliona godina).

Literatura Uredi

Tercijarska pod-era
Paleogenski period
Paleocenska epoha Eocenska epoha Oligocenska epoha
Dan Seland Tanet Ipres Lutet Barton Priabon Rupel Hat