Fanerozoički ili fanerozojski (ponekad fenerozoički) eon je period geološkog vremena tokom koga je postojalo bogatstvo životinjskih oblika. Otprilike pokriva 545 miliona godina i započinje u doba kada su se prvi put pojavile raznolike životinje s tvrdim ljuskama. Fanerozoički eon još uvijek traje. Vrijeme prije početka fanerozoika se zove prakamabrij. Točno vrijeme koje označava među između fanerozoika i prakambrija još uvijek nije najjasnije. U 19. vijeku je međa bila određena s pojavom prvih raširenih metazojskih fosila. Ali nekiliko stotina taxa prakambrijskih metazoa je identificirano otkad je počelo njihovo sistematsko proučavanje 1950-ih. Većina geologa i paleontologa bi vjerojatno kao prakambrijsko-fanerozoičku među odredilo ili klasičnu točku gdje se pojavljuju prvi trilobiti i arheocijate; na prvu pojavu složenih jazbina za prehranu zvanih Phycodes pedum; ili na prvu pojavu malih, uglavnom neartikulaarnih, oklopljenih oblika zvanih mala školjkasta fauna'. Te tri razdjelne točke su međusobno udaljene nekoliko miliona godina jedna od druge.

Fanerozoik je podijeljen u tri erepaleozoik, mezozoik i kenozoik. U starijoj literaturi se izraz fanerozoik uglavnom koristi kao period koji zanima paleontologe. Izraz je u tom smislu počeo iščezavati iz moderne literature.

Vremenski period fanerozoika uključuje naglu pojavu različitih vrsta životinjskog stabla; evoluciju tog stabla u različite oblike; pojavu kopnenih biljaka; razvitak složenih biljaka; evoluciju riba; pojavu kopnenih životinja; i razvitak modernih fauna. Tokom tog perioda su se kontinenti razdvojili, ponovno skupili u jedinstvenu kopnenu masu zvanu Pangea i konačno razdvojili u šest različitih kontinentalnih masa.

Povezano uredi

Fanerozoički eon
Paleozoička era Mezozoička era Kenozoička era
Prekambrij  
Hadski eon Arhaički eon Proterozoički eon Fanerozoički eon