Eon (geologija)

Eon je naziv za vrlo dugo vremensko razdoblje. Geolozi izraz eon koriste kao najveću jedinicu geološke kronologije. Na primjer, fanerozojski eon je dug 550 miliona godina i pokriva vremenski period u kome žive životinje koje su u stanju ostaviti fosile s tvrdom ljušturom.

Eon se sastoji od nekoliko era, koje se sastoje od manjih perioda, koje su, pak sastavljene od epoha. Mi trenutno živimo fanerozojskom eonu, kenozojskoj eri, neogenskom periodu i holocenskoj epohi.

Jedna definicija eon smatra "jedinicom geološkog vremena koja iznosi milijardu godina" [1], ali se ona rijetko upotrebljava.

Samo jedan eon postoji prije fanerozoika: Prakambrij. Međutim, taj izraz se ne koristi uvijek, jer se prakambrij tradicionalno klasificirao kao era. Ukoliko netko prihvati klasifikaciju prakambrija kao eona, geološka tablica je podijeljena na slijedeći način:

Eon Era (Ma = miliona godina)
Fanerozoik Kenozoik 66 Ma do današnjeg dana
Mezozoik 245 Ma – 66 Ma
Paleozoik 570 Ma – 245 Ma
Prakambrij
Proterozoik 2500 Ma – 570 Ma
Arhej 3800 Ma – 2500 Ma
Had 4550 Ma – 3800 Ma

Prakambrijski eon pokriva četiri milijarde godina u historiji Zemlje prije nastanka tvrdoljušturnih životinja, dok fanerozoik pokriva sve ostalo. Prvi je skooro osam puta duži od potonjeg, ali, uz pretpostavku da neće biti novih podjela, ovakvo stanje se može promijeniti u budućnosti. Sve te podjlee su određene od strane ljudi te arbitrarne, te je moguće da fanerozoik bude duži od prakambrija, ukoliko se u slijedeće tri i pol milijarde godina ne dogodi geološki događaj zbog kojeg bi trebalo odrediti novi eon.

Literatura

uredi

Prema podacima sa stranice UCMP (http://www.ucmp.berkeley.edu/help/timeform.html), postoje samo 2 vremenska perioda klasificirana kao "EON": 1) prakambrij, i 2) fanerozoik. Had, arhej i proterozoik su klasificirani kao "Ere."