Egzistencija (latinski: existentia) označava postojanje, opstojnost, pripadnost nečega svijetu iskustva, održavanje nečega u vremenu i prostoru.

Pojam egzistencije obično se suprotstavlja pojmovima privilodnosti i mogućnosti...

U tradicionalnoj filozofiji razlikovanje egzistencije od esencije (bivstva, pojmovnog bića, smislenog oblika) dovelo je do cijelog niza teškoća.

U 20. vijeku priličnu popularnost je stekao koncept egzistencije Jean-Paul Sartrea na kome se temelji filozofski pravac zvan egzistencijalizam.