Iskustvo kao opći koncept sadržava znanje stečeno izloženošću određenom fenomenu.

Filozofski pravac temeljen na iskustvu naziva se empirizam.