Božanstvo je naziv za pretpostavljeno vanprirodno ili natprirodno besmrtno biće koje se može smatrati svetim, božanstvenim, poštovanim i vrlo često nazivanim bogom.

Dio serije članaka na temu
Bog

Općeniti pristupi
Agnosticizam  Ateizam  Deizam  Henoteizam
Ignosticizam  Mizoteizam  Monizam
Monoteizam  Nonteizam  Pandeizam
Panenteizam  Panteizam  Politeizam
Teizam  Transcendentalnost  Transteizam
Teologija (prirodna • politička • mistična)


Specifični koncepti
Imena  "Bog"  Postojanje  Rod
Stvoritelj  Arhitekt  Demijurg  Održavatelj
Gospod  Bog  Monada  Koncept
Vrhovno biće  Sve  Osobni
Unitarijanizam  Diteizam  Trojstvo
Sveznanje  Svemoć
Sveprisutnost  Svedobronamjernost
u bahaizmu  u budizmu  u kršćanstvu
u hinduizmu  u islamu  u judaizmu
u sikizmu


Iskustvo i ispovijedanje
Vjera  Molitva  Vjerovanje  Otkrovenje
Fideizam  Gnoza  Metafizika
Misticizam  Hermeticizam  Ezotericizam


Vezane teme
Filozofija  Religija  Ontologija
Božji kompleks  Božji gen
Problem zla (Euthyphronska dilema • Teodiceja)
Kaos  Kozmos  Kozmičko jaje


Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Božanstva se prikazuju u različitim oblicima, ali se često prikazuju u ljudskom obliku. Neke religije i tradicije, pak, smatraju bogohulnim zamišljanje ili prikazivanje božanstava u bilo kakvom obliku. Ona se obično smatraju besmrtnima i ponekad se drži da imaju karakter, odnosno svijest, intelekt, žudnje i emocije slične ljudskim bićima. Prirodni fenomeni kao munje, poplave, oluje i druga "Božja djela" odnosno čuda se pripisuju božanstvima, a za njih se također smatra da predstavljaju autoritet ili nadzornike raznih aspekata ljudskog života (od rođenja do zagrobnog života). Neka božanstava se smatraju gospodarima vremena i sudbine, donosiocima ljudskih zakona, običaja i morala, odnosno konačni procjenitelji ljudske vrijednosti i sudbine, te tvorci Zemlje i univerzuma.

Izvori uredi