Politeizam (grč.) ili mnogoboštvo, vera u više bogova; starija forma religije od monoteizma, a nastao je iz primitivnog totemizma i animizma personifikacijom sila i pojava prirode; visoko-razvijene politeističke religije, posebno grčko-rimska, nose naziv mitologije. I u hrišćanstvu (učenje o Bogu u tri lica, o svecima, anđelima, đavolima i sl.) ima dosta elemenata politeizma.

Povezano uredi