Animizam

Animizam (od latinske riječi animus, -i, "duša", "život") je vjerovanje da i nežive stvari posjeduju mentalne procese slične onima koji se odigravaju u ljudskom biću. Psihoanalitičari smatraju da se ovaj način mišljenja javlja kod djeteta koje ne razlikuje subjektivno od objektivnog. To je sklonost djece da neživim stvarima i objektivnim pojavama pridaju osobine živih stvorova i subjektivne doživljaje. Takođe, animizam je vjerovanje u postojanje duhova koji su odvojivi od tijela. Tradicionalno se pripisuje malim, primitivnim društvima, iako su prisutni i u glavnim svjetskim religijama. Prema Tajloru,[nedostaje referenca] klasičan animizam se sastoji od pripisivanja svjesnog života prirodnim predmetima ili pojavama.

Animizam u filozofijiUredi

Pojam animizam se odnosi na različite filozofske sisteme.[nedostaje referenca] Koristi se za opisivanje Aristotelovog stava prema odnosu duše i tijela.[nedostaje referenca] Osim toga, Leibnizovo djelo Monadologija se također smatra animističkim.[nedostaje referenca] Pojam se najčešće veže za vitalizam, stav povezan sa Georg Ernest Stahlom i F. Bouillier, koji smatraju da je život, ili život i mišljenje, osnovni princip razvoja čovjeka i društva, i da u osnovi svega nisu samo mehanički procesi nego i sila koja utiče na pravac ali ne i na veličinu energije. Jedan potpuno drugačiji sistem ideja također nazvan animizam, kojeg su zastupali Platon, Šeling i ostali, je vjerovanje u dušu svijeta.[nedostaje referenca]

Animizam u današnjem svijetuUredi

Danas se značajan broj Animista može naći u zemljama poput Zambije, Bangladeša, Indije, Indonezije, Japana, Perua, Filipina, Kanade, Rusije, Švedske, Tajlanda, SAD.[nedostaje referenca]

Moderni Neopagani ponekad sami sebe nazivaju animistima želeći tako istaknuti da poštuju raznolikost živih bića i duhova s kojima ljudi dijele svijet i svemir.[nedostaje referenca] Mnogi od njih vjeruju da priroda i mjesta imaju svoj duh koji ponekad može biti veoma snažan. Pored toga, neki Wiccanci upotrjebljavaju pojam animista da označe da se Majka Božica i Svemogući Bog zapravo sastoje od svega što postoji. Međutim ovaj vid Panteizma se razlikuje od animizma jer poštuje ljude i objekte samo zato što u sebi nose božansko. Animisti poštuju bića zbog samih sebe – zbog toga što su ljudi ili što imaju dušu.[nedostaje referenca]