Monoteizam, (gr: monon = jedan, Theos = Bog) je vera u jedno, univerzalno, sveobuhvatno božanstvo.

Dio serije članaka na temu
Bog

Općeniti pristupi
Agnosticizam  Ateizam  Deizam  Henoteizam
Ignosticizam  Mizoteizam  Monizam
Monoteizam  Nonteizam  Pandeizam
Panenteizam  Panteizam  Politeizam
Teizam  Transcendentalnost  Transteizam
Teologija (prirodna • politička • mistična)


Specifični koncepti
Imena  "Bog"  Postojanje  Rod
Stvoritelj  Arhitekt  Demijurg  Održavatelj
Gospod  Bog  Monada  Koncept
Vrhovno biće  Sve  Osobni
Unitarijanizam  Diteizam  Trojstvo
Sveznanje  Svemoć
Sveprisutnost  Svedobronamjernost
u bahaizmu  u budizmu  u kršćanstvu
u hinduizmu  u islamu  u judaizmu
u sikizmu


Iskustvo i ispovijedanje
Vjera  Molitva  Vjerovanje  Otkrovenje
Fideizam  Gnoza  Metafizika
Misticizam  Hermeticizam  Ezotericizam


Vezane teme
Filozofija  Religija  Ontologija
Božji kompleks  Božji gen
Problem zla (Euthyphronska dilema • Teodiceja)
Kaos  Kozmos  Kozmičko jaje


Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Monoteistička religija je religija u kojoj vernici veruju u jednog boga. Danas su najbrojnije:

  1. Hrišćanstvo
  2. Islam
  3. judaizam

Monoteizam nastaje još u starom Egiptu, u doba faraona Amenhotepa IV (1350-1334 p.n.e.). Amenhotep sprovodi velike reforme i uvodi promene u ritualu, ikonografiji i arhitekturi egipatskih hramova.

Kao glavni bog, postoji Aton. Sa spomenika su uklonjena imena ostalih bogova. Faraon Amenhotep čak i menja svoje ime u Ehnaton ("Koristan Atonu").

Srodni članci uredi