Osetski jezik

(Preusmjereno sa stranice Alanski jezik)
Osetski jezik
Ирон æвзаг
Govori se u: Rusiji, Gruziji, Turskoj
Regija: Kavkaz (Severna i Južna Osetija)
Ukupno ljudi koji govore osetinski: 450.000-500.000
Jezička grupa:
Klasifikacija:
indo-evropska

 indo-iranski
  iranski
   istočnoiranski
    severoistočnoiranski

Status jezika
Zvanični jezik u:

Severnoj Osetiji
Južnoj Osetiji

Regulisan od: -
Kodovi i šifre osetinskog jezika
ISO 639-1 os
ISO 639-2 oss

Osetski ili osetinski jezik (Ирон æвзаг) je iranski jezik iz porodice indo-evropskih jezika. Govori se u Osetiji, regionu na padinama planine Kavkaz, na granici Rusije i Gruzije.

Osetinski jezik ima 2 dijalekta; iron na istoku i digoron na zapadu. Dijalekat iron je osnova književnog jezika.

Istorija

uredi

Ovaj jezik potiče od jezika drevnog naroda Alani, koji su bili jedna od podgrupa Sarmata. To je jedini iranski jezik koji je danas rasprostranjen na Kavkazu.

Prva štampana knjiga na osetinskom jeziku pojavila se 1789. Prve novine, Iron gazet, štampane su 23. jula 1906. u Vladikavkazu. Tvorac književnog jezika je pesnik Kosta Hetagurov.

Osobine

uredi

Svojom složenom gramatikom osetinski jezik liči na staroiranske jezike. Na primer, sistem padeža sadrži 8 ili 9 padeža. Imenička promena je aglutinativna. Osetinski jezik nema članove i ne razlikuje rodove.

Fonologija je pod jakim uticajem kavkaskih jezika.

Red reči u rečenici, kao ni u srpskom, nije strogo određen, ali najčešće je subjekat-objekat-predikat: Irinæ fætkъuы hærы.Irina jabuku jede.

Pismo

uredi

Moderna ćirilična azbuka osetinskog jezika sadrži 35 slova, od toga 26 suglasnika 7 samoglasnika i 2 diftonga. Ćirilica je prilagođena za zapisivanje osetinskog jezika 1844. Savremena varijanta koja se koristi od 1937:

А Ӕ Б В Г Гъ Д Дж Дз Е Ё Ж З И Й К Къ Л М Н О П Пъ Р С Т Тъ У Ф Х Хъ Ц Цъ Ч Чъ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
a ӕ б в г гъ д дж дз е ё ж з и й к къ л м н о п пъ р с т тъ у ф х хъ ц цъ ч чъ ш щ ъ ы ь э ю я


Spojevi ГЪ, ДЖ, ДЗ, КЪ, ПЪ, ТЪ, ХЪ, ЦЪ и ЧЪ se računaju za posebna slova. Slova Ё, Ж, Ш, Щ, Ъ, Ь, Э, Ю, Я se koriste samo u ruskim pozajmljenicama.

Slovo Ӕ

uredi
Glavni članak: Ӕ (ćiriličko)

Osetinski jezik je jedini ćirilični jezik koji ima slovo Ӕ, tj. postojanje slova Ӕ je siguran znak da se radi o tekstu na osetinskom.
Ipak, ovo slovo je u mnogim fontovima nedostupno, pa se pri pisanju na računaru koriste sledeći načini:

 • latinično slovo Æ (najčešće) koje ima isti izgled kao ćirilično (sreće se u danskom, norveškom i drugim, uglavnom nordijskim jezicima);
 • spoj АЕ;
 • slovo Э, koje se u osetinskom sreće retko, i to u ruskim pozajmljenicama;
 • slovo А, ali to može umanjiti razumljivost teksta (uporedite кад — слава и кӕд — kada, аз — godina и ӕз — ја).

Pravila čitanja

uredi

Za osetinski se može reći da važi pravilo „piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano“, tj. razlike između napisanog i izgovorenog su izuzetno male.
U osetinskom postoji ogroman broj pozajmljenica iz ruskog. One se ponekad pišu kao i u ruskom (статья — članak), nekad su delimično prilagođene osetinkom pravopisu (республикæ — republika, революци — revolucija), a nekad su skoro sasvim prilagođene osetinskom (кърандас — olovka, od карандаш, вагзал — železnička stanica, od вокзал).

Samoglasnici

uredi

Samoglasnika u osetinskom ima 7. Dele se na jake (А, Е, И, О, У) i slabe (Æ, Ы). Ova podela je važna kod naglaska. Jaki samoglasnici se uvek izgovaraju otegnuto. Kvalitet izgovora za jake suglasnike je isti kao u srpskom. Važno je za njih napomenuti sledeće:

 • slovo E, za razliku od ruskog jezika, nije jotovano, tj. reč egъau se čita /e:ғá:ў/, ne /je:ғá:ў/, ali kao i u ruskom umekšava prethodni suglasnik;
 • slovo U može označavati samoglasnik U, ali i suglasnik Ў (englesko W, water, ranije je u osetinskom za označavanje tog glasa postojalo posebno slovo Ў, ali je ukinuto), u slučajevma kad se nalazi u dodiru sa samoglasnicima: læuuыn — stajati, uыdon — oni, ægъdau — običaj.

Što se tiče slabih samoglasnika:

 • Æ se izgovara između A i E, kao A u engleskoj reči black;
 • slovo Ы ne odgovara ruskom Ы, ono predstavlja mukli glas, kao A u engleskoj reči about.

Suglasnici

uredi
 • glas ГЪ je zvučna varijanta glasa H, grleno izgovorenog, sa treperenjem resice. Podseća na francusko R. Na početku reči se ne sreće, osim u uzvicima. Tada se izgovara kao h sa uzdahom, otprilike kao englesko H u reči history;
 • DŽ se izgovara otprilike kao srpsko Dž;
 • Й se izgovara kao srpskhrvatsko J;
 • slovo H ne predstavlja glas H kao u srpskohrvatskom, izgovor osetinskog H je više pomeren ka zadnjem nepcu. Može se opisati kao „šuštanje";
 • glaс ХЪ odgovara grlenom K;
 • slovima КЪ, ПЪ, ТЪ, ЦЪ и ЧЪ сe označavaju aspirisani glasovi K, P, T, C, Č.

Zvučni suglasnik ispred bezvučnog prelazi u svoj bezvučni parnjak.

Izgovor S, Z, C i DZ
uredi

Osetinski jezik ima nekoliko tipova izgovora. Literarni ili osetinski (ironski) izgovor karakteriše izgovaranje slova S i Z kao Š i Ž, a C i DZ kao S i Z. Drugi široko rasprostranjeni izgovor je kudarski, gde se S i Z izgovaraju kao S i Z, a C i DZ variraju od Š i Ž do Č i Dž. Treći je čisanski, gde doslovno važi pravilo „Čitaj kao što je napisano“, tj S i Z se izgovaraju kao S i Z, a C i DZ kao C i makedonsko Z. U svakodnevnom govoru to nije baš striktno izdiferencirano, pa se, recimo, u literarnom (ironskom) C i DZ na kraju reči ili kad su udvojeni izgovaraju bliže kao C i makedonsko Z, ali to su sitnija odstupanja.

 • С, З = Ш, Ж; Ц, ДЗ = С, З : Цæгат Ирыстон : /сæга́т и́рәштон/ — literarni izgovor;
 • С, З = С, З; Ц, ДЗ = Ш, Ж : Цæгат Ирыстон : /шæга́т и́рәстон/ — kudarski izgovor;
 • С, З = С, З; Ц, ДЗ = Ц, Ѕ : Цæгат Ирыстон : /цæга́т и́рәстон/ — čisanski izgovor.

Naglasak

uredi

Naglasak je osetinskom uvek na prvom ili drugom slogu, što zavisi od kvaliteta samoglasnika. Ukoliko je na u prvom slogu jak samoglasnik — naglasak će biti na prvom slogu (ра́гон, ба́дын). Ukoliko je tu slab samoglasnik — naglasak pada na drugi slog (сыгъдǽг, æвза́г). U osetinskim ličnim imenima naglasak je na drugom slogu, bez obzira na kvalitet samoglasnika (Тама́рæ, Ири́нæ, Сосла́н, Æхсǽр), a u ruskim pozajmljenicama kao u izvornoj reči (кърандǽс, трактори́ст, револю́ци).

Primer teksta

uredi

Član 1 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima

Адæймæгтæ се 'ппæт дæр райгуырынц сæрибарæй æмæ æмхуызонæй сæ барты. 
Уыдон æххæст сты зонд æмæ намысæй, æмæ кæрæдзийæн хъуамæ уой æфсымæрты хуызæн.

Nekoliko fraza

uredi
 • Уæрæсе — Rusija
 • Серби — Srbija
 • æгас цу — zdravo
 • сагъолPripada uličnom govoru, koriste uglavnom dečaci među sobom. Na srpski se može prevesti kao "Vozdra!" ili "'De si, tebra??"
 • Дæ райсом хорз! — Dobro jutro!
 • Дæ бон хорз! — Dobar dan!
 • Де 'зæртæ хорз! — Dobro veče!
 • Дæ ном куыд хуыйны? — Kako se zoveš?
 • Мæ ном хуыйны ... — Zovem se ...
 • (Стыр) бузныг. — (Mnogo) hvala.
 • Ницæй тыххæй. — Nema na čemu.
 • нуль, иу, дыууæ, æртæ, цыппар, æхсæз, фондз, авд, аст, фараст, дæс — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • Æз дæ уарзын! — Volim te!

Gramatika

uredi

Imenice

uredi

Množina imenica u osetinskom dobija se dodavanjem nastavka -tæ u nominativu, dok se u ostalim padežima Æ pred nastavkom gubi.

 • лæппу — лæппутæ (dečak — dečaci)
 • хо — хотæ (sestra — sestre)

Često A i O u poslednjem slogu prelaze u Æ:

 • кард — кæрдтæ (nož — noževi)
 • хох — хæхтæ (planina — planine)

Ponekad, ako se imenica završava na grupu suglasnika, nastavak je -ытæ:

 • цæст — цæстытæ (oko — oči)
 • бындз — бындзытæ (muva — muve)

Slučajevi kada se dodaje -тæ:

 • аргъ — аргътæ (cena — cene)
 • уынг — уынгтæ (ulica — ulice)

Kod imenica na -æг Æ иspada, nastavak je -ытæ, а Г prelazi u ДЖ:

 • зарæг — зарджытæ (pesma — pesme)

Kod imenica na -ыг Ы ispada, nastavak je -уытæ:

 • чиныг — чингуытæ (knjiga — knjige)

Neke imenice ne gube Æ:

 • сынтæг — сынтæджытæ (krevet — kreveti)

Promena po padežima:

uredi

Padežni nastavci su isti i u jednini i u množini, jedina razlika je kod padeža za pravac, gde je u jednini nastavak -mæ, a u množini -æm. Postoje dva tipa promene. Po prvom tipu se menjaju imenice koje se završavaju na suglasnik, a po drugom imenice koje se završavaju na samoglasnik. Razlika je u tome što imenice koje se završavaju na samoglasnik u svim padežima u jednini osim instrumentala i padeža za pravac umeću Й između osnove i nastavka i nastavak u ablativu nije -æй nego -æ.
Prvi tip:

jednina množina

Nominativ
Genitiv
Dativ
Alativ
Ablativ
Mesni padež
Instrumental
Upodobiteljni

къам (slika)
къамы (slike, u slici)
къамæн (slici)
къаммæ (na, u sliku)
къамæй (iz, od slike)
къамыл (на слици)
къамимæ (slikom)
къамау (kao slika)

къамтæ (slike)
къамты (slikâ, u slikama)
къамтæн (slikama)
къамтæм (na, u slike)
къамтæй (iz, od slikâ)
къамтыл (na slikama)
къамтимæ (slikama)
къамтау (kao slike)

Kod imenica koje se završavaju na k, g ili kъ, ti suglasnici u genitivu se palatalizuju, tj. prelaze u ч, дж, чъ: карк — карчы, чызг — чызджы.

Drugi tip:

jednina množina

Nominativ
Genitiv
Dativ
Alativ
Ablativ
Mesni padež
Instrumental
Upodobiteljni

стъалы (zvezda)
стъалыйы (zvezde, u zvezdi)
стъалыйæн (zvezdi)
стъалымæ (na, u zvezdu)
стъалыйæ (iz, od zvezde)
стъалыйыл (na zvezdi)
стъалыимæ (zvezdom)
стъалыйау (kao zvezda)

стъалытæ (zvezde)
стъалыты (zvezdâ, u zvezdama)
стъалытæн (zvezdama)
стъалытæм (na, u zvezde)
стъалытæй (iz, od zvezdâ)
стъалытыл (na zvezdama)
стъалытимæ (zvezdama)
стъалытау (kao zvezde)

Spoljašnje veze

uredi
 
Wikipedia