Istočnoiranski jezici

Istočnoiranski jezici skupina od (14) iranskih jezika raširenih u Iranu, Pakistanu, Afganistanu, Kini, Gruziji, Tadžikistanu. Od ovih 14 jedan je izumro. Dijele se na:

Istočnoiranski
DržaveIran, Afganistan, Pakistan, Tadžikistan, Indija, Gruzija, Rusija
Regijejugozapadna, Centralna i Južna Azija, Istočna Evropa
Jezična porodicaIndoevropski
Jezični kodovi
ISO 639-1
ISO 639-3
a. sjeveroistočni (3) Iran, Gruzija, Tadžikistan: avestički (pazend), osetski, jagnobi.
b. Jugoistočni (11):
b1. pamirski jezici (7) Afganistan, Pakistan, Kina, Tadžikistan: mundži, sangleči-iškašimi, vahi, jidga;
Šugni-Jazgulami: sarikoli, šugni, jazgulijam,
b2. paštunski (4) Afganistan, Pakistan: (3 dijalekta, sjeverni, centralni i južnopaštunski), vaneci[1].

Izvori uredi

Vanjske veze uredi