Abdikacija

Abdikacija je pojam koji označava podnošenje ostavke na položaj državnog vođe. Prije svega ovaj pojam se ranije koristio po pitanju podnošenje ostavke okrunjenih glava to jest careva, kraljeva i slično, ali u moderno doba počeo se koristiti i po pitanju osoba na položaju predsednika.

Kroz historiju su postojale različito motivirane abdikacije, ali najčešće je do njih dolazilo zbog političkih previranja. Primer rijetkih izuzetaka od takvih prisilnih abdikacija su one koje su potpisali Dioklecijan iz nikada zadovoljavajuće objašnjenih razloga i švedska kraljica Kristina

Poznate abdikacijeUredi