Elementi 3. periode

(Preusmjereno sa stranice 3. perioda hemijskih elemenata)

Grupe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 #
Ime
11
Na 12
Mg
13
Al 14
Si 15
P 16
S 17
Cl 18
Ar Treća perioda u sebi sadrži jedan alkalni metal, jedan zemljani alkalni metal, jedan slab metal, jedan metaloid, dva nemetala, jedan halogeni element i jedan plemeniti gas. Trećoj periodi pripadaju elementi : Natrijum, magnezijum, aluminijum, silicijum, fosfor, sumpor, hlor i argon. Ovi elementi imaju atomske brojeve između 11 i 18. U ovoj periodi ukupno se nalazi 8 hemijskih elemenata.

hemijski elementi treće periode