Za ostale upotrebe, v. 2 (razvrstavanje).

2

dva
-1 · 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5
redni broj: drugi
delioci: 1,2
razlaganje: 2
drugi zapisi
rimski: II
binarno: 10
oktalno: 2
duodecimalno: 2
heksadecimalno: 2
vrednosti funkcija
teorije brojeva
φ(2) = 1 τ(2) = 2
σ(2) = 3 π(2) = 1
μ(2) = -1 M(2) = 0
Prirodan broj   Spisak prirodnih brojeva

2 (dva) je broj, numeral i ime glifa koji predstavlja taj broj. To je prirodni broj koji sledi posle broja 1, a prethodi broju 3.

Stari Heleni su smatrali da je 2 prvi broj, jer predstavlja mnoštvo.

Broj 2 je prvi prost broj. Brojevi deljivi sa 2 se zovu parni brojevi. Deljivost sa brojem 2 je lako proverljiva. Ukoliko je cifra jedinica (poslednja u ispisu) parna tada je i ceo broj deljiv sa 2. Ovo važi za dekadni brojni sistem, ali takođe i za oktalni i heksadecimalni brojni sistem.

Broj 2 je osnova brojnog sistema koji se zove binarni i pozicioni brojni sistem sa najmanjom osnovom. Prvi je ovaj sistem predstavio i opisao Lajbnic. Ovaj sistem je pogotovo u upotrebi u oblasti digitalne elektronike i računarstva.

U matematici uredi

Osobine uredi

Za svaki broj x važi:

x+x = 2·x
x·x = x2
xx = x↑↑2

Koren iz 2 je prvi poznati iracionalni broj.

U desetičnom brojnom sistemu važi sledeća tvrdnja:

 

gde tačka iznad 9 označava da se 9 ponavlja beskonačan broj puta.

Drugi stepen nekog broja se zova (iz istorijskih razloga) kvadrat.

  • 2 + 2 = 2 · 2 = 2² = 2 ↑↑ 2 = 2 ↑↑↑ 2
  • 10² = 100
  • 2² = 4
  • 1/2 naziva se polovina

U Euklidovoj geometriji uredi

U geometriji se sa dve tačke jednoznačno definiše tačka koja prolazi kroz njih.

Geometrija u ravni ima dve dimenzije.

Tablica množenja uredi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

U hemiji uredi

Redni broj i atomski broj 2 u periodnom sistemu elemenata ima hemijski element helijum.

U historiji uredi

U historiji Francuske

U svjetskoj historiji

Broj dva u drugim jezicima uredi

Jezik Naziv
engleski two
njemački zwei
nizozemski twee
norveški to
danski to
švedski två
portugalski dois
španjolski dos
francuski deux
talijanski due
rumunjski doi
albanski dy
litavski
latvijski divi
poljski dwa
češki dva
slovački dva
slovenski dva
finski kaksi


Vidi još uredi

  • 2. godina nove ere

Izvor uredi

  1. Sophie Germain primes p: 2p+1 is also prime.