187. rezervna divizija (Nemačka)

187. rezervna divizija Vermahta formirana je 15. oktobra 1939. u Austriji kao 187. divizija. Tokom leta 1942. dobila je status jedinice za obuku i popunu, preimenovana u 187. rezervnu diviziju i prebačena u Hrvatsku. U sastavu Korpusa "Hrvatska" učestvovala u operacijama protiv NOVJ na teritoriji Hrvatske i zapadne Bosne.

187. rezervna divizija
Segment Nemačkog Vermahta
Lokacija osnivanja Austrija
Jačina 15.000 vojnika i oficira
Formacija .
  • 45. rezervni grenadirski puk
  • 130. rezervni grenadirski puk
  • 462. rezervni grenadirski puk
  • 96. rezervni artiljerijski divizion
  • 86. inženjerijski bataljon
Komandanti
Komandant .
Angažman
Bitke Napadi NOVJ na Okučane januara 1943.
Operacija Vajs I
Operacija Vindštos I
Operacija Bilo gora
Operacija Braun
Operacija Virovitica
Operacija Paula
Operacija Ostern
Operacija Petrinja
Operacija Ciril
Operacija Ivan
Operacija Varaždin
Operacija Grin
Operacija Bilo gora ost
Operacija Herbst
Operacija Ferkel
Operacija Kugelblic
Operacija Šnešturm

Nakon što je u avgustu 1943. Druga oklopna armija zadužena za središnji deo Jugoslavije, 187. rezervna divizija potčinjena je štabu 69. rezervnog korpusa. Učestvovala je u jesenjim i zimskim operacijama armije protiv NOVJ.

Krajem 1943. preformirana je i od njenog ljudstva i jedinica obrazovana je 1. januara 1944. 42. lovačka divizija.

Spoljašnje veze uredi