Operacija Ferkel

Operacija Prase (nem. Ferkel) je bila zajednička operacija 187. divizije Vermahta i podređenih snaga NDH protiv protiv 16. vojvođanske divizije i jedinica 3. korpusa NOVJ na području BrčkoTuzla. Vođena je od 7. do 13. novembra 1943. godine sa ciljem ponovnog zauzimanja oslobođene Tuzle.

Tok operacijeUredi

Pod komandom komandanta 187 rez. div. otpočela je 7. 11. iz Brčkog sporedna akcija »Ferkel«. Jedinice triju osovinskih udarnih grupa uz jak otpor snaga NOVJ izbile su na liniju: Njiverica — južna ivica mesta Potočari — zap. ivica Kršići. [1]

Sporedna akcija »Ferkel«: Noću 10. novembra partizanske snage jačine 1.500 ljudi, sa p.t. topovima, minobacačima i artiljerijom napale cio front južno od Brčkog. Jednovremeno druge snage (300—400 ljudi) napale mostobran istočno od Brčkog. U nemačkom izveštaju se kaže: "Neprijatelj je dobro vođen."[2]

Glavna akcija »Ferkel«: 11. novembra u 11,45 časova prednji dijelovi izbili na zapadnu ivicu Tuzle. U 13,30 čas. komandujući general ušao u Tuzlu, u 15 čas. posjednuta Tuzla sa okolnim visovima.[3]

IzvoriUredi

  1. http://www.znaci.net/zb/4_4_20_1.pdf
  2. Dokumenti se nalaze u arhivi Vojnog istoriskog instituta, pod reg. br. 22/20—a i 23/20—a, k. 6.
  3. http://www.znaci.net/zb/4_4_19.pdf

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi