Šumski požar je nekontrolirano, stihijsko kretanja vatre po šumskoj površini. Spada u prirodne katastrofe. Razlikuje se po vrsti, načinu postanka i štetama. Za nastanak požara potrebna je određena temperatura, tlak i kisik, ako se jedno od toga ukloni, požar prestaje.

Šumski požar u SAD (Montana, Bitterroot National Forest, 2000)
Šumski požar u SAD (Wyoming, Shoshone National Forest, 2001)

Uzroci šumskih požara uredi

Štete od šumskih požara uredi

 • stradanje ljudi
 • uništavanje drveća
 • erozija šumskog tla, oštećivanje fizičkih svojstava tla, smanjenje količine humusa i proizvodne sposobnosti tla
 • narušavanje estetske vrijednosti okoliša
 • štete od uginuća šumskih životinja
 • uništavanje stambenih i gospodarskih objekata

Vrste šumskih požara uredi

 • Podzemni požar ili požar tla nastaje kad se zapali listinac u tlu ili podzemne naslage treseta. Takva vatra polako napreduje i tinja. Čini najmanje štete i najlakše se gasi.
 • Prizemni požar nastaje kada se zapale pokrov tla, humus, lišće, iglice, mahovina, suha trava, suho drvo, panjevi. To je najčešċi oblik šumskih požara, brzo se širi, ima obilje plamena i vrućine.
 • Ovršni požar ili požar krošanja razvije se iz prizemnog požara ako zahvati grane stabala mladih sastojina. Može biti leteći požar krošanja ili prizemni požar. Nastaje u sušno doba godine. Najčešće gore iglice. Da bi se mogao širiti, potreban je prizemni požar i vjetar. Najopasniji je i najteže se suzbija. Vrtlozi vjetra mogu ga prenijeti i više desetaka metara dalje, ostavljajući ponekad iza sebe i veće neizgorjele površine.
 • Požar pojedinačnih stabala nastaje od udara munje. Čest je u prašumama, gdje ima mnogo suhih grana.

Potencijalno gorivo za šumske požare uredi

 
Šumski požar u SAD (Jackson, Wyoming, 2003)
 • živa stabla
 • postojno grmlje
 • pokrov tla
 • biljke travnatog karaktera
 • mahovina
 • suha stabla
 • drvni otpaci

Borba protiv šumskih požara uredi

 • preventivno djelovanje
 • pravovremeno otkrivanje
 • dojava
 • intervencija

U preventivno djelovanje spada zabrana loženja vatre u šumi od 1. ožujka do 15. studenog, plan zaštite, nabava i razmještaj opreme, obuka, motriteljsko-dojavna služba, vatrogasne ophodnje, izgradnja sustava veza, sadnja vrsta drveća koje su teže zapaljive, npr. bukva i grab. Uklanjanje suhih stabala i raznovrsnih drvenih otpadaka.

Vanjske veze uredi