Zletovska reka (makedonski: Злетовска Река) je rijeka u Istočnoj Makedoniji, koja izvire ispod jednog od vrhova Osogovskih planina - Retki buki na nadmorskoj visini od 1718 m.

Zletovska reka
Lokacija
Države Severna Makedonija
Hidrografija
Izvor
  – aps. visina
blizu vrha Retki buki Оsogovske planine
1718 m
Ušće
  – aps. visina
Bregalnica kod sela Ularci
? m
Dužina32,8 km
PritokeVenačka reka
Hidrologija
Protok
  – srednji

2,014 m³/s
Sliv
  – površina

218,72 km²
Ulijeva se uBregalnicu

Ukupna dužina rijeke je 32,8 km, а površina njenog sliva iznosi 218,72 km². Prosječni izmjereni istjek je 2,64 m.3/sek. U svom gornjem dijelu rijeka teče kroz strmu klisuru koju je sama izdubla u stijenama, tu rijeka ima pad od 42%, puno brzaca i dva vodopada. Na kraju svog toka Zletovska reka se kod sela Ularci ulijeva u rijeku Bregalnicu.

Zletovska reka ima 35 većih pritoka, od kojih je najveći Venačka reka.

Pri završetku je izgradnja brane Kneževo, u blizini sela Kneževo (pored Kratova) visine 70 m, koje će napraviti akomulaciono jezero kapaciteta 23 milijuna m.3vode.[1] Postoje ideje da se u gornjem dijelu izgradi 3 manje hidrocentrale.

Izvori uredi

  1. Оsogovski region - resursi i možnosti za razvoj, izdavač: Građanski komitet za razvoj - Probištip, juli 2005.