Kubni metar u sekundi

Kubni metar u sekundi je izvedena SI mjerna jedinica za volumni protok. Najčešće se koristi za mjerenje protoka vode, ali se koristi i za mjerenje protoka količine raznih materijala poput kamena, pijeska, granulata i sličnih materijala, kod kojih se mjeri protok zraka. Ona je jednaka volumenu (kocke čije su stranice 1 m), koji protiče u 1 sekundi, dakle;
1 m3/s = 1000 litara u sekundi ili formulom:

ili

( volumni protok, volumen, vrijeme, derivacija volumena u vremenu)

Povezano

uredi