UTC+1 se kao vremenska zona koristi na sljedećim lokacijama:

UTC+1: plavo (decembar), narančasto (jun), žuto (cijela godina), svjetlplavo - morska područja

Kao standardno vrijeme (cijelu godinu)

uredi

Kao standardno vrijeme (sjeverna hemisfera zimi)

uredi


Kao ljetno vrijeme (sjeverna hemisfera ljeti)

uredi