Tuniska nadbiskupija

Biskup Kartage ili Kartagine je naziv koji se tradicionalno koristio za poglavare Rimokatoličke crkve u Sjevernoj Africi, a čija nadležnost odgovara današnjoj Nadbiskupiji Tunis (latinski: Archidioecesis Tunetana). Od 3. do 7. vijeka je biskup Kartage imao primat nad svim crkvenim provincijama Afrike zapadno od Afrike, ali je titula posve izgubila na značaju nakon što je bizantski Egzarhat Afrika pao pod vlast muslimanskih Arapa u 7. vijeku. Njegovu nadležnost je u 17. vijeku preuzeo apostolski vikarijat Tunisa; ta je titula ukinuta 1798. i obnovljena 1843. Godine 1884. je uvedena titula nadbiskupa Kartage, a od 1964. do 1965. zamijenjena titulom prelata Tunisa; 1995. je Tunis dobio status biskupije, da bi tek 2010. dobio današnje ime.

Biskupi, apostolski vikari, nadbiskupi i prelati

uredi
 • Epenet od Kartage
 • Optatus (moguće biskup grada Thuburbo Minus)
 • Agripin (cca. 197)
 • Cyrus
 • Donatus I
 • Sv. Ciprijan (249–258)
 • Carpophorus (258–?)
 • Lucian
 • Mensurije (?–311)
 • Cecilijan (311–c. 325)
  • Majorinus; anti-patrijarh (311–315)
  • Donat II Veliki; anti-patrijarh (315–355; prognan 347)
 • Gratus (cca. 330 – 352)
  • Parmenianus; anti-patrijarh (355–391)
 • Restitut (352–373)
 • Genethlius (373–?)
 • Sv. Aurelije (391–?)
  • Primian; anti-patrijarh (391–393), prvi put
  • Maximianus; anti-patrijarh (393–394)
  • Primian; anti-patrijarh (394 – cca. 400), drugi put
 • Capreolus
 • Kvodvultdeus (cca. 434 – cca. 454; pobjegao 439)
 • Sv. Deogracijas (cca. 454–456)
  • ispražnjena stolica (456–481)
 • Sv. Eugenije (481–505; prognan 496)
  • ispražnjena stolica (505–523)
 • Boniface (cca. 523 – cca. 535)
 • Repartatus (cca. 535 – cca. 553; prognan 551)
 • Primosus ili Primasius (cca. 553 – cca. 565)
 • Publianus (cca. 581)
 • Dominicus (cca. 591)
 • Fortunius (cca. 632)
 • Victor (cca. 635)
  • nepoznato
 • Thomas (cca. 1053)
 • Cyriacus (cca. 1076)
  • nepoznato

Apostolski vikar Tunisa, cca. 1650–1884

uredi

nepoznato; položaj ukinut 1798. i obnovljen 1843.

 • Mgr. Sutter (1843–1881)

Nadbiskupi Kartage, 1884–1964

uredi

Prelat Tunisa, 1964–1995

uredi

Biskupi Tunisa, 1995–2010

uredi

Nadbiskupi Tunisa, od 2010

uredi

Izvori

uredi

36°48′01″N 10°10′44″E / 36.80028°N 10.17889°E / 36.80028; 10.17889