Egzarhat Afrika

Exarchatus Africae
Egzahrat Afrika
egzarhat Istočnog Rimskog Carstva

585/590–698
Glavni grad Kartaga
Historijska era rani srednji vijek
 - osnivanje Egzarhata 585/590
 - prva arapska invazija 647
 - pad Kartage 698

Egzarhat Afrika ili Egzarhat Kartaga (Kartagina) bila je upravna jedinica Bizantskog Carstva koja je oko 590. pod vlašću cara Mauricija zamijenila dotadašnju Pretorijansku prefekturu Afriku. Bila je jedna od najmirnijih bizantskih upravnih područja. Glavni grad billa je Kartaga u današnjem Tunisu. Nakon pada Egipta u ruke Arapa 641. godine ostala je jedina afrička provincija Bizantskog carstva. Odolijevala je napadima Arapa sve do 695. kada je pala Kartaga. Arapi su je tada priključili svom Omejidskom Kalifatu i tada nastavili put prema Europi. Bizant je više nikad nije vratio.

Povezano uredi

Literatura uredi