Prelat (latinski: praelatus) je titula koja se u kršćanstvu, a posebno u Rimokatoličkoj crkvi, koristi za visoke crkvene velikodostojnike. Doslovni prijevod joj je "pretpostavljeni". U najširem smislu označava svećenika zaduženog za neku crkvenu oblast (najčešće biskupiju).

U slučaju kada biskupija nema biskupa koristi se izraz praelatus mullinus.

Prelat je također počasna titula koju dijeli Sveta stolica. Najviši od svih papskih prelata je apostolski protonotar.

Literatura uredi

  • Rebić, Adalbert, Bajt, Drago: Splošni religijski leksikon: A-Ž Ljubljana, Modrijan, 2007 (COBISS)