Trivijum (lat. trivium) ili tropuće su tri od sedam slobodnih veština koje su se izučavale u srednjem veku i koje za osnovu imaju elokvenciju: gramatika, retorika i dijalektika (ili logika).

Na srednjovekovnim univerzitetima, trivijum je predstavljao tri osnovna aspekta znanja: gramatika kao mehanika jezika, logika (ili dijalektika, vremenom su postale sinonimi) je mehanika misli i analize, i retorika je veština upotrebe jezika u cilju podučavanja i ubeđivanja. U srednjovekovnoj sholastici, smatraju se uvodom i pripremom za viši stepen, kvadrivijum, koji podrazumeva aritmetiku, geometriju, muziku i astronomiju.

Vidi još

uredi