Kvadrivijum (lat. quadrivium) ili četvoropuće je skup od četiri od sedam slobodnih veština (lat. Septem artes liberales) zasnovanih na matematici: aritmetika, astronomija, geometrija i muzika, koje su se u srednjem veku proučavale nakon završenog trivijuma. Zajedno sa trivijumom, činile su deo srednjovekovnog sholastičkog obrazovanja.

Smatralo se da je aritmetika proučavanje broja u najizvornijem obliku, geomatrija je proučavanje prostora u najizvornijem obliku, da je muzika proučavanje broja u pokretu, a da je astronomija proučavanje prostora u pokretu.

Vidi još

uredi