Dijalektika (starogrčki διαλεκτική τέχνη, dialektiké téchne, umijeće razgovaranja i raspravljanja, latinski ars dialectica, umjetnost vođenja razgovora) je filozofski pojam koji ima više značenja.

U povijesti filozofije dijalektika je imala mnogo značenja: metoda pobijanja na temelju neizravnih dokaza, sofistička argumentacija, proces spoznavanja od osjetilne stvarnosti do spoznaje nadnaravne stvarnosti; proces prelaska od implicitnog k eksplicitnom bilo u metafizičkom bilo na logičkom području, ili kao službena logika.

Od 18. stoljeća nastaje novo korištenje izraza: teorija u suprotnosti stvari ili pojmova, kao i otkrivanje te ukidanje tih suprotnosti. Čisto shematski dijalektika može biti pojednostavljeno opisana u ovom novijim smislu, kao diskurs. Problemi i proturječnosti koje se suočavaju kao antiteze, rezultiraju rješenjem ili novim razumijevanjen zvanom sinteza.

Ova shema se općenito odnosi između ostalog na proturječnosti između pojma i objekta u metodičkom otkrivanju istine, do razlike između sudionika u raspravi i raspravu o pravim razlikama u prirodi ili društvu.

Vanjske veze

uredi

Povezano

uredi