Treća Čehoslovačka Republika

Čehoslovačka Republika
Československá republika
  
 
  
 
  
 
  
1945. – 1948.   
Zastava Grb
Zastava Grb
GesloPravda vítězí / Pravda víťazí
Himna: "Kde domov můj?" • "Nad Tatrou sa blýska"
Lokacija Čehoslovačke
Lokacija Čehoslovačke
Glavni grad Košice (do svibnja 1945.)
Prag
Jezik/ci češki, slovački
Vlada Parlamentarna republika
Predsjednik
 - 1945. – 1948. Edvard Beneš
Premijer
 - 1945. – 1946. Zdeněk Fierlinger
 - 1946. – 1948. Klement Gottwald
Historija Hladni rat
 - Formirana vlada 4. travnja 1945.
 - Oslobođenje Praga 11. svibnja 1945.
 - Komunistički puč 25. veljače 1948.
Valuta čehoslovačka kruna

Tijekom Drugog svjetskog rata, Druga Čehoslovačka Republika je nestala sa karte Europe kada ju je zauzeo Treći Reich. Obnavljanje Čehoslovačke kao nezavisne države nije bio rezultat samo odluke saveznika (Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Države), već i snage čehoslovačkog ideala utjelovljenog u Prvoj Čehoslovačkoj Republici. Ipak, pala je pod sovjetsku sferu utjecaja, te je to počelo dominirati raznim njenim političkim odlukama i planovima o strateškoj obnovi. Stoga je većinu odluka u Čehoslovačkoj ovisilo ne o političarima u Pragu, već o odlukama Edvarda Beneša i komunističke partije Čehoslovačke (KPČ) koje je bila u egzilu u Moskvi.

Februara 1948., KPČ preuzela je vlast u tzv. čehoslovačkom puču. Iako je službeno ime države ostalo Čehoslovačka Republika do 1960., kada je preimenovana u Čehoslovačka Socijalistička Republika, puč 1948. se smatra krajem demokracije i parlamentarne republike.