Tetrarhija (grč. τετραρχία – "vladavine četvorice") sistem je vlasti gde se ona deli između četiri osobe. Termin tetrarhija se obično odnosi na tetrarhiju koju je uveo rimski car Dioklecijan 293. i koja je trajala do 313. Uvođenje tetrarhije obično označava kraj Krize 3. veka i oporavak Rimskog Carstva.

Četvorica tetrarha, porfirna skulptura skinuta sa carigradskog Kapitola, 1204. Trezor crkve Sv. Marka, Venecija
Oblici i stilovi vodstva: v. također Oblici vladavine

Ateokracija | Anarhija | Demokracija | Geniokracija | Gerontokracija | Meritokracija | Matrijarhat | Ohlokracija | Panarhizam | Patrijarhat | Plutokracija | Teokracija | Tehnokracija